Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace
Nadváha a obezita v číslech

Mnozí z nás sami u sebe posuzují svou nadváhu podle velikosti oděvu, který nám "ještě je" nebo "už není". Z individuálního pohledu je to zcela dostatečné, ale medicína potřebuje objektivní hodnocení, neboť víme, že riziko nejrůznějších nemocí a poruch s mírou nadváhy stoupá []. Po dlouhou dobu se užívalo orientační pravidlo, že ideální tělesná hmotnost by měla v číslech vyjadřovat počet centrimetrů nad stovku, dospělý člověk s výškou 180 cm by tedy měl vážit 80 kg. Kritérium to v zásadě není špatné, odráží základní logiku porovnávání tělesné hmotnosti s výškou. Medicíně však nestačí jedna ideální hodnota a ani lineární vztah mezi hmotností a výškou neodráží správně stupeň nebezpečí nadváhy. Lékaři potřebují relativně přesnou kvantifikaci vztahu mezi tělesnou hmotností a jejími zdravotními důsledky. Medicína dnes pro hodnocení nadváhy používá v zásadě 3 kvantitativní kritéria: index tělesné hmotnosti (BMI), obvod pasu a relativně nový index tvaru těla – ABSI.

Body mass index – BMI

Jak správně poměřovat váhu těla k jeho výšce objevil někdy kolem roku 1840 belgický matematik a antropolog Adolphe Quetelet (1796–1874), když navrhl místo prostého poměru hmotnosti k výšce poměr k její druhé mocnině. Tento poměr se podle něj začal nazývat Queteletův index a moderní medicína mu dala anglickou zkratku BMI – "body mass index", tedy index tělesné hmotnosti. Zde je návod, jak si BMI vypočítat:

  • Vezmete svou výšku v metrech
  • Vynásobíte toto číslo sebou samým; na kalkulačce obvykle funguje, když číslo napíšete na displej a stisknete x a =
  • Výsledek si zapíšete nebo na kalkulačce uložíte do paměti
  • Tímto číslem pak vydělíte svou hmotnost v kg

Příklad: řekněme, že vaše hmotnost je 90 kg a výška 183 cm. Vypočítáte nejprve 1,83 x 1,83 = 3,35, pak vydělíte 90/3,35 = 26,9. Váš BMI je tedy přibližně 26,9, tato hodnota Vás řadí na horní okraj kategorie mírné obezity

Zde si můžete svůj BMI vypočítat.

Otázka, jaká je ideální hmotnost zdaleka není jednoduchá. Proti tvrzení, že obezita zkracuje život, mohou mnozí z nás argumetovat příklady z vlastního života. I já, když jsem ještě pracoval jako internista, jsem měl pár štíhlých pacientů, kteří dostali infarkt před padesátkou. A také jsem měl babičku, která měla co pamatuji zřetelnou nadváhu a dožila se 96 let, přičemž ještě dlouho po devadesátce se těšila skvělému fyzickému a psychickému zdraví. Jenže to jsou jednotlivé případy - medicína však musí pracovat s přesnými statistickými metodami, které vyžadují jak soubory s velkým počtem jedinců, tak vhodná kritéria. A právě takovým kritériem vztahu mezi hmotností a zdravím se ukázal BMI.

Není zde naším cílem se zabývat vztahem zvýšené hmotnosti k jednotlivým nemocem, jako je cukrovka, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak a mnoho dalších, řekneme si nyní ve velkém zjednodušení jen to, že nejmenší celkové riziko předčasného úmrtí máme při BMI mezi 18,5 a 24,9. Pod tohoto hodnotou a zejména nad ní toto riziko stoupá.

Klasifikace obezity podle BMI

Dále uvádíme moderní kategorie tělesné hmotnosti. Dnešní medicína se již nespokojuje pouze s katerogiemi "nadváha" a "obezita", obě se dnes ještě podrobněji člení, neboť již víme, že mezi zdravotním rizikem člověka s hodnotou BMI 26 a 29 je z dlouhodobého hlediska značný rozdíl.

BMI (kg/m2)                                     Kategorie

18,4 a méně                                        podváha

18,5–24,9                                           normální hmotnost

25,0–27,0                                           mírná nadváha

27,1–29,9                                           těžší nadváha

30,0–34,9                                           obezita 1. stupně

35,0–39,9                                           obezita 2. stupně

40,0–49,9                                           obezita 3. stupně, monstrózní obezita

50,0 a více                                          superobezita

Kde BMI selhává

Ovšem také BMI má svá omezení. Pracuje pouze s celkovou tělesnou hmotností, ne s množstvím tuku, které - pokud je nadbytečné, je hlavní příčinou předčasného úmrtí. Tak může mít stejnou hodnotu BMI trénovaný sportovec i jedinec, který již 20 let za den neměl větší pohyb než dvě cesty k autu a dvě zpátky. U prvního je ovšem hmotnost výsledkem nadprůměrného rozvoje svalů, což je pozitivní. Další orientaci nám proto může dát obvod pasu, který i sám o sobě má značnou výpovědní hodnotu (podrobněji zde). Pokud má jedinec s BMI = 29,0 obvod pasu 92 cm, jistě bude obézní, pokud má obvod 83 cm, jeho hmotnost jistě zvyšuje svalová hmota. Orientační představu o procentu tuku ve vašem těle si můžete udělat zde.

Index tvaru těla - ABSI

ABSI je nový index popisující vztah nadváhy k riziku úmrtí. Na rozdíl od klasického BMI však bere v úvahu i tvar těla (parametr obvod pasu), čímž jednoduše rozliší jedince se stejným BMI, ale rozdílnou muskulaturou. Zkratka ABSI je odvozena z anglického názvu A Body Shape Index, tedy Index tvaru těla. Jeho konstrukce je zřetelně složitější než u BMI (jde o poměr obvodu pasu k součinu odmocnin BMI a tělesné výšky (odmocnina BMI je přitom neceločíselná - pro zájemce podrobněji zde), proto se dnes prakticky výhradně pro ABSI používají kalkulačky. V té, kterou zde používáme si můžete spočítat jak oba indexy (BMI a ABSI), ale také procento tělesného tuku a také bazální metabolismus, tedy zjednodušeně množství energie, které vaše tělo za den spotřebuje, kdybyste celý den jen leželi a nic nedělali.

Zadejte svou hmotnost v kilogramech, výšku v centimetrech a obvod pasu rovněž v centimetrech. Dále zadejte pohlaví a věk a stiskněte tlačítku Výsledky.

Hmotnost

kg

Výška

cm

Obvod pasu

cm

Pohlaví

Věk

roků


 

Body-Mass Index (BMI)

kg/m2

Poměr pas/výška

%

Tělesný tuk

%

Bazální metabolismus

kcal/den

Index tvaru těla (ABSI)

 

 ABSI: orientační hodnoty*

Věk

Muži

Ženy

30

0,079

0,077

40

0,081

0,078

50

0,083

0,079

60

0,084

0,081

70

0,085

0,083

80

0,088

0,085

*) hodnota v tabulce udává průměrné riziko úmrtí na nemoci spojené s obezitou pro určitý věk, při nižších hodnotách riziko klesá, při vyšších stoupá. Jde ovšem o průměr reálné populace, která je více než z poloviny obézní! Hodnoty pro zdravou populaci budou pravděpodobně o 0,01 nižší.

 foto © Daniel Sroga | Dreamstime.com


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.