Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Vědecké důkazy o přínosu chůze

Důkazy, které vědci potřebují k tomu, aby mohli doporučit nějaký lék nebo metodu, vyžadují náročné ověřování na poměrně velkých souborech lidí. Nelze tedy zkrátka říci, že to či ono prostě funguje, protože Františkovi, co bydlí na rohu ulice, to udělalo moc dobře…. Jaké tedy máme důkazy, že chůze skutečně prospěšná je (vždyť přeci Františkovi posledně moc dobře neudělala, neb si cestou z hospody vymkl kotník)?

Vlivem sportu a chůze na prognózu se zabývalo obrovské množství studií. Přehledně je pro nás zpracovali vědci z University College of London formou tzv. metaanalýzy (Br J Sports Med 2008;42:238-243). V roce 2007 pečlivě prostudovali tehdy dostupnou literaturu, která pojednává o fyzické aktivitě, chůzi a kardiovaskulárním riziku a úmrtnosti. Nalezli celkem 4259 článků, které postupně třídili podle jejich obsahu, kvality a informací nutných ke statistickému zpracování. Nakonec našli 18 velkých, prospektivních studií, ve kterých byl specificky sledován vliv chůze na osud nemocných stran výskytu kardiovaskulárních komplikací (infarktů, nutnosti ošetření věnčitých tepen srdce, mozkových příhod atd.) a s ohledem na riziko smrti jako takové. Tyto studie zahrnuly dohromady 459 833 jedinců, kteří byli sledováni v průměru 11,3 roku a během té doby u nich vzniklo 19 249 případů výše zmíněných onemocnění nebo úmrtí.

Účastníci těchto studií byli rozděleni do kategorií podle vzdálenosti, kterou ušli za týden, a podle tempa. Kritéria se sice mezi studiemi lišila, autoři však sumarizovali, že intenzivně chodící skupina se chůzi věnovala nejméně 5,2 hodiny týdně a ušla více než 17,2 km týdně. Rychlá chůze byla definována rychlostí nad 4,8 km/h, střední jako 3,2-4,6 km/h.

Porovnání mezi „intenzivními chodci“ a nejméně chodícími účastníky studie ukázalo, že chůze snížila riziko kardiovaskulární nemocnosti průměrně o 31% a riziko celkové úmrtnosti o 32%.

Autoři také zkoumali, jak se projevuje efekt chůze u méně chodících (kolem 3 hodin týdně nebo 9,8 km týdně). I zde byl efekt prokazatelný, i když redukce KV příhod byla jen 16% a celkové úmrtnosti jen 20%.

Celkově tedy lze říci, že existuje efekt mezi dávkou (ušlou vzdáleností / dobou chůze) a efektem (snížením KV příhod a rizika smrti). Mezi muži a ženami pak nebylo v přínosnosti chůze rozdílu.

Zajímavé je, že rychlá chůze měla celkově větší dopad než velký objem pomalejším tempem. Rychle chodící jedinci měli riziko sníženo prakticky o polovinu, zatímco velký objem pomalým tempem pouze o čtvrtinu.

Autoři tedy uzavírají, že:

  • chůze vede k jednoznačnému snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí jako takového, a to jak u mužů, tak u žen
  • přínos je patrný i u méně chodících, již od 3 hodin / cca 10 km za týden, středním tempem
  • větší aktivita vede k významně většímu dopadu na nemocnost i úmrtnost
  • většího efektu lze dosáhnout rychlou chůzí.

 

Foto © Giuseppe Malara | Dreamstime.com


Chodíme s cukrovkou - základní rady

Pohyb je v režimu diabetika důležitý a měl by být nedílnou součástí jeho každodenního života. Nenáročná cvičení jsou pro pacienty trpící cukrovkou velmi prospěšná – pomáhají držet pod kontrolou hladinu cukru v krvi, tělesnou hmotnost a jsou užitečná také v boji proti únavě. 

11 minut rychlé chůze je prevencí předčasného úmrtí

Pravidelná fyzická aktivita je prevencí předčasného úmrtí, přičemž jako minimum se uvádí 150 minut středně intenzivní fyzické aktivity týdně, což znamená něco přes 20 minut denně. Pro mnohé z nás je ovšem představa 20 minut cvičení denně prostě frustrující. 

Je lepší být štíhlým kavárenským povalečem nebo boubelatým sportovcem?

V posledních desetiletích jsme si zvykli na fakt, že nadváha a obezita patří spolu např. s kouřením k hlavním faktorům zvyšujícím riziko závažného onemocnění srdce a cév a podílí se na zkrácení průměrné délky života. 

Chůze v době koronaviru: nepřestávejte pravidelně chodit

Dosáhnout např. denního cíle 10 000 kroků, když jsme celý den doma v bytě, je obtížné. Dobrou zprávou proto je, že podle recentní studie začíná prokazatelný zdravotní efekt chůze již na 4000 krocích denně. A novinkou je, že efekt má i klidná chůze, nejen chůze rychlým tempem

 

Zdravá je chůze v tréninkové zóně

Výhody pravidelné chůze pro naše zdraví jsou jedním ze stěžejních témat tohoto portálu. Občas je však dobré si připomenout „věčné pravdy“ nebo přesněji fakta, na nichž stavíme naše tvrzení. Rychlost chůze se v běžném životě liší – běžně chodíme rychlostí 4 až 5 km/h. 

Chůze po mrtvici

Zasáhne vás jako blesk z čistého nebe a během několika sekund poškodí váš mozek. Cévní mozková příhoda (zkr. CMP, jinak také iktus, mozkový infarkt, lidově mozková mrtvice). Dočasně nebo trvale vás připraví o dovednosti, které považujete za zcela samozřejmé. 

Chůze a poruchy erekce

Až 75 procent pacientů, kteří se léčí se srdcem, pocítilo na vlastní kůži také erektilní dysfunkci. Mezi rizikové faktory ED patří navíc vedle ischemických chorob srdečních a tepen dolních končetin také cukrovka, vysoký tlak, kouření nebo obezita. Pár jasných signálů k zauvažování nad změnou životního stylu, co říkáte? Pokud se k němu odhodláte, nejenže prospějete svému tělu celkově, ale možná taky zlepšíte svůj sexuální život...

Photo © Péter Gudella | Dreamstime.com

Když chůze bolí a není to únavou ....

Hodně z nás má tu smůlu, že si buď díky rizikovým faktorům zděděným po rodičích, nebo svým poněkud nezřízeným životním stylem dospěje k tzv. ischemické chorobě dolních končetin. Jde v podstatě o zanesení tepen dolních končetin aterosklerózou. Laicky bychom to mohli přirovnat k zanášení vodovodních trubek vodovodním kamenem.

Co dělat, když nohy otečou ...

Skoro každý má občas lehce prosáklé nohy. Stává se to třeba po dlouhém sezení nebo stání, často po delším letu letadlem. Občas jsou ale situace, kdy končetiny, jedna nebo obě, otečou, a my stojíme před dilematem, jestli to přejde samo, nebo zda jít k lékaři.

Pokud sedíte na svém místě, připoutejte se…

Dnešní svět se zmenšil, a přitom to byly tak idylické doby, kdy dohrkat se nebo dojít z Paříže do Prahy byl výlet ne několik týdnů. Ale všechno má svoji daň. Abyste se někam dostali, musíte si sednout, připoutat se a pokud možno nehýbat se (případně ještě nemluvit za jízdy s řidičem). Všechno tohle krásné cestování pak má své důsledky – kromě totálního zlenivění i rizika s tím spojená.

Proč chodit i ve vyšším věku

Přínos pohybové aktivity ve stáří je nesporný – pohyb napomáhá k udržení dlouhodobého fyzického i duševního zdraví. Složitější otázkou je, jakému pohybu je starší člověk schopen se bezpečně věnovat. Z tohoto pohledu je chůze jednoznačným vítězem. Důvodů je několik...

Karcinom prsu a chůze

Rakovina prsu je právem obávaný strašák žen středního a vyššího věku. Navzdory velkým pokrokům v možnostech léčby na tuto diagnózu každoročně umírá v naší zemi kolem dvou tisíc žen.

Vliv pohybu na onemocnění žilního systému

Onemocnění žilního systému dolních končetin (DK) je souhrnný název pro postižení jedné nebo více složek žilního systému. Kombinovaná porucha je více než častá, naopak postižení pouze jednoho jediného systému bývá raritní. Systém žil na DK je složen z žil povrchových, hlubokých a ze spojek mezi povrchovým a hlubokým systémem – tzv. perforátory.

Chůze a hormony štěstí

Při chůzi se v lidském těle vyplavují endorfiny. Tyto na nervovou buňku působící hormony patří mezi neurotransmitery, protože výsledkem jejich akce je přenos (transmise) signálu mezi nervovými buňkami navzájem. Z pohledu chemické struktury je řadíme mezi opioidy ...

Protijed proti stresu

O stresu a jeho zdrojích v dnešní době není nutno se široce rozepisovat. Stresu je vystaven prakticky každý a následky jsou tragické: nemoci srdce a oběhové soustavy, nadváha a obezita, nespavost, úzkosti, deprese a závislosti na návykových látkách.

Pečujte o své svaly – bez nich se dlouho žít nedá

V průběhu našeho života jsme ohrožováni neustále. Nejdřív jde o to přežít svoji nerozvážnost (problém často vyhrocený u mužů, kteří o svůj život usilují na rychlých motocyklech, bicyklech, padácích a paraglidech a při mnoha jiných sebezničujících kratochvílích). Pak nastane problém přežít hrozbu infarktu, mozkové mrtvice a rakoviny.

Chůze a alkohol

Chodec na rozdíl od motoristy není svazován žádnými pravidly zakazujícími požívat alkoholické nápoje. Mnozí se domnívají, že není lepšího „iontového“ nápoje než pivo a občas nezůstane jen u jednoho půllitru pěnivého moku.

I chůze s kopce prospívá našemu zdraví

Má smysl chodit z kopce?

Přiznejme si, že ve většině z nás je obecně zakořeněná nedůvěra, že chůze jako taková může mít nějaký zásadní přínos pro naše zdraví. Předsudek vysokého výkonu (který je ovšem produktem výkonově orientované společnosti ...

Chůze v těhotenství

Vytrvalostní chůze je v těhotenství jediným sportem, který lze doporučit všem zdravým těhotným. Tedy i těm, které se před otěhotněním nevěnovaly vůbec žádné pohybové aktivitě. Chodit je možné až do konce těhotenství, na rozdíl například od běhání ...Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.