Home | O nás | Kontakty | Přihlášení | Registrace
Jan Hugo

Příští stanice: Delší život

O vlivu pravidelné chůze na prodloužení života dnes nikdo nepochybuje. Avšak kvantifikace vlivu chůze na očekávanou délku života je stále spíše předmětem spekulací než měření. Není divu, propagace chůze jako životního stylu je věcí posledních dvou dekád, neexistují proto věrohodná dlouhodobá sledování typu Framinghamské studie.

Zajímavým příspěvkem do této diskuse je proto studie publikovaná na přelomu roku 2019 a 2020 v Irish Medical Journal. Její autoři, Dr. Robert Conway a Dr. Anne O’Farrellová z irského Health Service Executive v Dublinu, v rámci přípravy plánované kampaně na podporu zdraví zkusili ověřit předpoklad, že i relativně malá, ale pravidelně prováděná „dávka chůze“ může vést k prokazatelnému prodloužení očekávané doby života. Kampaň nabádá veřejnost k zvýšení aktivní chůzi (tedy chůzi, která není nutná pro bezprostřední potřeby člověka) formou vystoupení z prostředku městské hromadné dopravy o stanici dříve – obvykle cestou do zaměstnání, resp. zpátky domů.

Odhadované zvýšení týdenní doby chůze bylo vypočteno dojíždějící využívající dublinské autobusy. Průměrná délka zastávky v rámci dublinské městské hromadné dopravy je cca 370 m, při průměrné rychlosti chůze 5 km/h tedy vychází přibližně 4,4 minut na jednu zastávku. Pokud tedy obyvatel Dublinu vystoupí o stanici dříve jak po cestě do práce, tak i z práce, znamená to (při 5denním pracovním týdnu) zvýšení o 44 minut. Za použití irských tabulek pro výpočet změny délky života autoři odhadují prodloužení střední délky života o 50 dní u mužů a o 33 dní u žen (mortalita žen je v rozvinutých zemích v průměru nižší, je tedy i nižší efekt preventivních opatření. Možná se prodloužení života o cca 1/7 roku nezdá mnoho, ale je třeba si stále připomínat, že jde o efekt pouhých 9 minut denně!

Autoři v závěru připomínají fakt (opakovaně zmiňovaný v rámci portálu 6000kroku.cz): i malá, ale pravidelná dávka chůze má významný přínosy pro zdraví: snížené riziko kardiovaskulárních onemocnění, snížené riziko cukrovky, psychosociální přínos, snížené riziko problémů s pohybovým aparátem. Pro prevenci nárůstu tělesné hmotnosti a sníženi rizika vzniku malignit je ovšem nutné dostáhnout alespoň hodnoty 300 minut aktivní chůze za týden, což odpovídá cca 33 000 kroků, tedy v průměru navýšení o 4800 kroků denně.

Conway R, O'Farrell A. Next Stop a Longer Life. Ir Med J. 2019 Dec 16;112(10):1025. PubMed PMID: 32311248.

Photo: Christian Tokoto / Unsplash


Reklama


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.